За контакти:
Седалище и адрес на управление:
4960, гр. Рудозем, Промишлена зона
тел.: 359 306 533 35
факс: 359 306 531 25
e-mail: office@rudmetal.com
Идентификационен номер
по ДДС: BG120068885
Обслужваща банка: ”БАНКА - ДСК” АД
BIC : STSABGSF
IBAN: BG29STSA93000004248168

Приоритетно място в социално-икономическото развитие на община Рудозем заема минно-добивната и преработваща промишленост, с основно структурно-определящо предприятие "Рудметал" АД – гр. Рудозем.

"Рудметал" АД – гр. Рудозем е частно акционерно дружество, регистрирано с решение № 315/ 30.03.1999 г. от Смолянския окръжен съд. Акционери на дружеството са бивши работници и служители на обявените в ликвидация дружества "Горубсо – Рудозем" ЕАД и "Горубсо – РОФ" ЕАД.

Дружеството е специализирано в подземен рудодобив и минно строителство, като притежава две концесии за добив на подземни богатства:

"Рудметал" АД организира търг за продажба на лек автомобил Mercedes – Benz E 320 CDI 4 Matic с рег.№ СМ 6666 МС, който ще се проведе на 14.12.2016 г. от 14:00 часа.
За повече подробности виж. Условия за провеждане на търг.
Автомобила е с пробег 210 000 км с дата на първа регистрация 19.05.2006 г. Като допълнителни екстри са номера СМ 6666 МС и допълнителен комплект джанти с летни гуми. За повече подробности за автомобила виж. Техническите характеристики.

Моля, кликнете върху снимките, за да ги уголемите.


"Рудметал" АД гр. Рудозем успешно реализира работен проект "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация” по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.


"Рудметал" АД обявява Публична покана по проект "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация", процедура BG161PO003-1.1.0 "Внедряване на иновации в предприятията". Проектът се осъществява от "Рудметал" АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0077-C0001.
Изтеглете необходимите файлове за участие


"Рудметал" АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на:

      Вижте удостоверенията


През 2012 г. "Рудметал" АД спечели проект "Подобряване на безопасността на работните места в "РУДМЕТАЛ" АД. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG 051PO001-2.3.02 "Безопасен труд". Това е един от трите проекта, който са финансирани в област Смолян.


"Рудметал" АД отново зарадва своите работници, служители и приятели със традиционния си стенен календар за 2013 г. И тази година той е дело на фирма "Арткомерс", гр. Пловдив.

През 2008 г. "Рудметал" АД АД закупи 100% дяловете на фирмата "Стоунс Къмпани БГ" ООД, която притежава концесия и добива риолитови плочи от находище "Витина-2". Те са с естествена леко грапава повърхност, която поглъща шума, има приятен естетически ефект и носи усещане за уют, топлина и здравина, типични за естествените материали.

"Рудметал" АД притежава и лиценз за частна охранителна дейност и има собствен взривен склад за съхранение на взривни материали.

Едно от новите направления в дейността на "Рудметал" АД е строителство на малки ВЕЦ. Дружеството притежава две разрешения за водоползване, но и тук бюрокрацията спъва осъществяване на проектите.

За своята кратка, но съдържателна история "Рудметал" АД е получил следните по-важни отличия и грамоти:

Първо: За постигнати най-високи постижения в минно-добивния бранш от подотрасъл "Рудодобив":

Второ: За постигнати най-добри резултати в работата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд между подземните рудници в България:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player