Център за професионално обучение

От 2002г. към "Рудметал" АД има изграден и работещ Център за професионално обучение (ЦПО). Той притежава Лиценз за професионално обучение № 20011107/01.02.2002 г. по 26 професии, а именно:

 1. Електро-машинен шлосер;
 2. Миньор;
 3. Машинист на рудничен локомотив;
 4. Работник по строеж и ремонт на руднични ЖП линии;
 5. Крепач на вертикални и хоризонтални изработки;
 6. Помпиер;
 7. Машинист;
 8. Сигналист на шахта;
 9. Машинист на ГТЛ;
 10. Машинист на трошачка;
 11. Филтърджия;
 12. Машинист на ВОС;
 13. Реагентчик;
 14. Мелничар;
 15. Флотиер;
 16. Скреперист;
 17. Монтьор;
 18. Електро-монтьор;
 19. Ковач;
 20. Пресьор;
 21. Бобиньор;
 22. Машинист на подемна машина;
 23. Машинист на компресори;
 24. Огняр на котли с ниско и високо налягане;
 25. Стругаро-фрезист;
 26. Кранист на козлови и мостови кранове до 32 т.

С лицензия № 200111007/21.06.2006 г. ЦПО може да извършва обучение по още пет нови професии, както следва:

 1. Каменоделство, код 2150601, степен на проф.квалификация – втора;
 2. Декоративни скални облицовки, код 2150602; степен на проф. квалификация – втора;
 3. Добивни и минни строителни технологии, код 5440101, степен на проф.квалификация – трета;
 4. Добив на скални материали, код 5440202, степен на проф. квалификация – втора;
 5. Преработване на полимери, код 5240901, степен на проф. квалификация – първа;

Фирмата организира периодични курсове, както и курсове по заявка на клиенти, с възможност за изнесено обучение. Минимален брой на един курс обучавани - 12 души.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player