Списък на оборудване за продажба

1.1. Средства за вертикален извоз - Руднични подемни уредби

1.1.1. Подемна машина двубарабанна 2Ц-3,5х1,7-4 комплект със задвижване и управление/система асинхронен двигател с навит ротор – роторни съпротивления/;

1.1.2. Подемна машина система Кьопе ЦШ-2,25х4р-47 комплект със задвижване и управление /система тиристорен преобразувател-постояннотоков двигател/;

1.1.3. Подемна машина система Кьопе МК-2,1х4р-18 комплект със задвижване и управление/система синхронен двигател-генератор-постояннотоков двигател/;

1.1.4. Подемни съдове

• Шахтова клетка двуетажна за два вагона ВРО-0,5;

• Скип обръщателен с обем 1,5м3;

• Шахтова клетка ШКГП К.А.У.-1166 едноетажна за вагон ВНР1,7;

• Противотежест КГП-К.А.У.-1167 с маса 7600кг;

• Шахтова клетка двуетажна К-2,5 за два вагона ВНР1,7;

• Противотежест П-2,1 с маса 12700кг;

• Шахтова клетка едноетажна за вагон ВНР 1,7

1.2. Добивна механизация;

1.2.1. Перфоратори пневматичен ПП-54В2;

1.2.2. Перфоратори пневматичен ПП-27В;

1.2.3. Перфоратор телескопичен ПТ29;

1.2.4. Перфоратор телескопичен ПТ36;

1.2.5. Перфоратор телескопичен ПТ48;

1.3. Машини за доставка /лебедки скреперни/;

1.3.1. Лебедка скреперна 2ЛСЕ17;

1.3.2. Лебедка скреперна 2ЛСЕ30;

1.3.3. Лебедка скреперна 2ЛСЕ55;

1.4. Спомагателна механизация

1.4.1. Лебедки хаспелни;

1.4.1.1. Лебедка пневматична ЛТ-2

1.4.2. Вентилатори за местно проветряване;

1.4.2.1. Вентилатор за местно проветряване СВМ-6М;

1.4.2.2. Вентилатор за местно проветряване СВМ-5М;

1.4.3. Вентилационни тръби Ф 400;

1.5. Средства за хоризонтален транспорт;

1.5.1. Руднични контактни електролокомотиви;

1.5.1.1. Локомотив контактен рудничен 10КР;

1.5.1.2. Локомотив контактен рудничен 7КР;

1.5.2. Вагони руднични

1.5.2.1. Вагон необръщаем рудничен ВНР1,7 – използван, почти нов;

1.5.2.2. Вагон необръщаем рудничен ВНР1,7 – използван, добро състояние;

1.5.2.3. Вагон необръщаем рудничен ВНР1,7 – използван, удовлетворително състояние;

1.5.3. Пробутвачи монорелсови;

1.5.4. Стопорни устройства;

1.5.5. Шахтови юмруци;

1.6. Машини за водоотлив – помпи:

1.6.1. Помпи центробежни ЦНС 300х8, Q=300m3/час, H=480m с ел. двигател 630 Kw. Помпите могат да се скъсяват или удължават с цел промяна на параметрите;

1.6.2. Помпи центробежни ЦНС105х4, Q=105m3/час, H=196m с ел. двигател 130 Kw. Помпите могат да се скъсяват или удължават с цел промяна на параметрите;

1.6.3. Помпа потопяема SAER за отводняване на рудници. Мощност на двигателя – 92kw. H=60m,100m,160, при съответно Q=63 l/s, 55 l/s, 43 l/s,

1.6.4. Помпи центробежни разни – 7МТ, 11МТ, KDFU 80, KDFU100, KDFU120;

1.6.5. Устройство хидроелеваторно за увеличаване на смукателната височина до 30м при Q=105m3/h

1.7. Подемно-транспортна механизация;

1.7.1. Руднични товарачни машини;

1.8. Повдигателни съоръжения – телфери и мостови кранове с товароподемност до 8t.

2. Електрически машини и апарати

2.1. Трансформатори силови:

2.1.1. Силови трасформатори ТМ 20/6 KV, 2500 KVA;

2.1.2. Силови трасформатори ТМ 20/6 KV, 1600 KVA;

2.1.3. Силови трасформатори ТМ 20/0,4KV, 320 KVA;

2.1.4. Силови трасформатори ТМ 20/0,4KV, 160 KVA;

2.1.5. Силови трасформатори ТМ 6/0,4KV, 630 KVA;

2.1.6. Силови трасформатори ТМ 6/0,4KV, 250 KVA;

2.2. Трансформатори руднични:

2.2.1. Трасформатор рудничен ТСВ 6/0,2KV, 160 KVA;

2.2.2. Трасформатор рудничен ТСВ 6/0,4KV, 160 KVA;

2.2.3. Трасформатор рудничен ТСВ 6/0,4KV, 250 KVA;

2.2.4. Трасформатор рудничен ТСВП 6/0,4KV, 250 KVA;

2.2.5. Трасформатор рудничен ТСВ 6/0,4KV, 400 KVA;

2.3. Електродвигатели:

2.3.1. Ел. двигател тип А4-400У-4УЗ, 630 KW;

2.3.2. Ел. двигател тип А 2 101-8, 75 KW;

2.3.3. Ел. двигател тип M 280 ML-6, 132 KW;

2.3.4. Ел. двигател тип А 355-4, 315 KW;

2.3.5. Ел. двигател тип АК 13-62-12, 500 KW;

2.3.6. Ел. двигател П 2 П 500 144 – 8УЗ, 500 KW;

2.4. Табла за осветление;

2.5. Трансформатори за осветление 380/42V, 1,6 KVA;

2.6. Електрически табла различни видове;

2.7. Станция за захранване на тролейна мрежа 300V;

2.8. Мачтов трафопост;

За допълнителни въпроси : 0306/5-33-35


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player